AFD Plaza

• Ел: Қазақстан
• Қала:  Алматы
• Жобаны тапсыру жылы: 2017 
• Өнімдер: CN 76, CT 17, CS 60