Бурдж-Халифа (Самое высокое здание в мире)

Бизнес Центр «Байтау»

• Орналасуы: Ақтөбе, Қазақстан
• Жобаны тапсыру жылы: 2017
• Өнімдер: CN 69, CM 9, CM 12, CR 166, CE 40, СE 33, CT 7, CT 17