Гостиница "De Jagershorst"

Французский Квартал

• Ел: Қырғызстан
• Қала:  Бішкек 
• Жобаны тапсыру жылы: 2019
• Өнімдер: СМ12, CM 9, CF 56, CT 17, CR 166.