Гостиница Golębiewski

Гипермаркет Фрунзе

• Ел:Қырғызстан
• Қала: Бішкек 
• Жобаны тапсыру жылы: 2016 ж.
• Өнімдер: CM 12, CT 17, CE 40, CE 33